Tysk biskop emot gemensam nattvardsgång

Den katolske biskopen i Limburg, som är ordförande för de katolska biskoparna i Tyskland, Georg Bätzing, har tagit avstånd från gemensamt nattvardsfirande (så kallad intercelebration resp  interkommunion). Han yttrade sig om detta i tisdags, den 9 mars, i ett rundbrev till prästerna i sitt stift med anledning av den tredje ekumeniska kyrkodagen som kommer att hållas i Frankfurt (ÖKT) i maj månad.

Biskop Bätzing skriver att det vid kyrkodagen inte skall förekomma ”intercelebration”, alltså gemensamt mässfirande med deltagande av präster från olika konfessioner, och ej heller ”interkommunion”, alltså ”generellt övergripande mottagande av eukaristien” och heller ”inga nya former av eukaristisk celebration.”

I den evangeliska kyrkan i Tyskland förekommer visserligen en form av uttrycklig öppen inbjudan till mottagande av nattvarden. En sådan ”allmän inbjudan till alla döpta” är dock inte möjlig i katolskt eukaristifirande ”eftersom den fullt ut förverkligade kyrkogemenskapen inte föreligger”, skriver Bätzing. ”Någon allmänt öppen inbjudan kan därför inte göras”.

Förutsättningen för ”ett värdigt mottagande av den eukaristiska gåvan” är för såväl katoliker som icke-katoliker är att rannsaka det egna samvetet. ”Som själasörjare respekterar vi samvetsavgörandet om någon efter allvarlig prövning i överensstämmelse med den katolska tron mottar den heliga kommunionen”, enligt biskopen. För att inte sätta i fara ”de ekumeniska framsteg som under de gångna åren genom intensiv dialog på alla plan ägt rum” förväntar sig biskopen ”att gällande normer och bestämmelser respekteras”.

Kontakten med andra konfessioner kan vara ”spännande och inspirerande”. Därför är det angeläget att de konfessionella gudstjänstformerna, som skall gälla vid lördagens firande den 15 maj, respekteras och de troende uppmanas att lära känna de olika traditionerna. Trots de bestående skillnaderna kan kristna tillhörande andra traditioner att delta i varandras liturgier. ”Icke-katolska deltagare skall känna sig som välkomna gäster”. Det kommer att ges förslag till ”ekumeniskt sensibla” former av firande.

Kathpress 2021-03-02