Tagged 'Sveriges Kristna Råd'

Sveriges kristna råd uppmanar till bön för Sverige

Dagen efter riksdagsvalet samlades Sveriges kristna råds styrelse till sammanträde. I ljuset av det mycket jämna valresultatet, sett till de politiska blocken, valde styrelsen att gå ut med en uppmaning till bön inför regeringsförhandlingarna. Uppmaningen, riktad till Sveriges kristna, är…