Skrivregler för Signum

Några skrivregler för Signums skribenter

Allmänna skrivråd: se Språkrådets Svenska skrivregler och tt-språket (http://info.tt.se/tt-spraket).

 1. Skriv ut förkortningar i löpande text (text inom parentes undantagen).
 2. Skriv procent i stället för %.
 3. Se upp med versaler enligt engelskt och tyskt bruk, särskilt gäller detta påvliga encyklikor och dokument med latinska titlar. (Lumen gentium, Redemptoris missio, dvs. andra ordet med gemen om det inte är ett egennamn, t.ex. Dominus Iesus). Däremot anges naturligtvis tyska och engelska titlar enligt respektive språks typografiska regler.
 4. Observera att svensk stavning av utländska namn oftast inte överensstämmer med tysk. (Se tt-språket.) I enlighet med TT:s regler heter Kinas huvudstad Peking och inte Beijing i Signums spalter.
 5. Boktitlar och namn på tidskrifter kursiveras (dock ej förkortningar, t.ex. SvD, DN m.fl.)
 6. Radiostationer och nyhetsbyråer skrivs med rak stil.
 7. Punkter i samband med citattecken sätts enligt följande regler:
  Punkt efter citattecknet när citatet endast utgör en del av hela meningen, exempelvis: Statsministern sade uttryckligen att han inte är någon ”Machiavelli av Vingåker”.
  Punkt  före citattecknet när detta avslutar en hel mening eller flera, exempelvis: Statsministern sade: ”Jag är inte Machiavelli av Vingåker.” Detta gäller även när meningen börjar utan citat och sedan fortsätter i citatform över flera meningar, exempelvis: Statsministern sade sig vilja odla skog och brännvin utan att tvingas bli beskylld för att vara en ”machiavelli av Vingåker, vilket är en tråkig titel för den som styrt Katrineholm med järnhand. Tro mig.”
 8. Långt tankstreck (Ctrl ihop med minustecken i Word) används bland annat för att ange intervall, till exempel 12–14 april, Luk 16:1–8, i stället för bindestreck (men använd det inte för ofta och absolut inte i kombination med kommatecken) ”Han var – inte bara kung av Katrineholm – utan även statsminister.”
 9. Inga punkter i bibelcitaten, det vill säga vi skriver: Joh 3:16. Använd Bibel 2000 som norm för stavning och citat, om inte andra skäl föreligger (se www.bibeln.se/tjanster/sokbibel).
 10. Fetstil är förbjuden liksom understruken text, kursiv är tillåten (dock ej av egennamn, se punkt 17). Tyvärr har layoutprogrammet problem med att bevara kursiver, vilket får korrigeras vid korrekturläsningen.
 11. Vid bokrecension ska ovillkorligen bokens författare och titel anges enligt följande:
  Författarnamn: Titel i kursiv. Förlag och år. (Antal sidor och ISBN-nummer är frivillig uppgift.) Observera att författarnamnet ska vara komplett, inte enbart efternamn och förnamnsinitial.
 12. Signum stavar kyrkan med liten bokstav, då vi inte tror oss kunna öka hennes betydelse genom typografiska ingrepp. Detsamma gäller om kyrkan anges som katolsk. Handlar det däremot om en juridisk person, till exempel Romersk-katolska kyrkan i Sverige används stor bokstav enligt egennamnsprincipen. (Se vidare i Språkrådets Svenska skrivregler.) Bibeln skrivs dock numera med inledande versal. Benämningar  på dagar, historiska händelser och andra tidsuttryck skrivs, i enlighet med Svenska skrivregler, med liten begynnelsebokstav (januari, advent, påsk, måndag, långfredag, påskdag etc.).
 13. Inga punkter efter rubriker
 14. För översättare gäller svensk typografi. Observera att den tyska, franska och engelska typografin inte är som den svenska. Exempelvis den franska som ofta har ett mellanslag före interpunktionstecken eller den engelska som sätter citattecknet efter kommatecknet. I svensk språkdräkt heter det i stället ”Jag är ingen Machiavelli av Vingåker”, sade statsministern. (”I am no Machiavellian Prince of Vingåker,” the Prime Minister said.)
 15. Punkt avslutar alltid meningarna i Signum. Det gäller även parenteser som anger källa.
  ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord” (1 Mos 1:1). Det kan ses som ett undantag från regeln om citattecknets placering (nr 7).
 16. Utländska ord kursiveras (dock ej hela meningar, ej heller egennamn).
 17. Använd ej tabb-tecken (indragen ordnas av layoutprogrammet).
 18. Undvik fotnoter och slutnoter. Signum är inte en akademisk specialtidskrift.
 19. Ge gärna förslag till rubrik och ingress. Glöm inte mellanrubriker.
 20. Datum skrivs enligt Språkrådets Svenska skrivregler utan kolon, fredagen den 22 augusti.