Sista måltiden av Leonardo da Vinci åter öppen för publik i Milano

När refektoriet i kyrkan Santa Maria delle Grazie i Milano, där Leonardo da Vincis målningen Sista måltiden har genomgått konservering, åter öppnade den 9 februari, tillkännagav ledningen för Lombardiets museer en rad nyheter. Den främsta av dessa nyheter är framför allt att man nu åter kan dra nytta av ett av renässansens viktigaste verk. Inträdesbiljetter kommer att kunna köpas på nätet, de räknar med besök mellan 9.30 och 18.30 med en genomsnittlig längd på 15 minuter och med maximalt 18 besökare från och med den 16 februari.

Under de närmaste månaderna kommer Sista måltiden dessutom att bli föremål för viktiga åtgärder som syftar till att kontrollera ”hälsotillståndet” hos Leonardo da Vincis viktigaste verk, som föreställer Jesu sista måltid med apostlarna. Sista måltiden är belägen i det tidigare dominikankonventets ursprungliga matsal som hör till kyrkan Santa Maria delle Grazie, och närmare bestämt till konventets refektorium.

Sista måltiden, av Leonardo da Vinci. Wikimedia commons.

Tidens tand

För att genomföra detta unika arbete gjorde Leonardo da Vinci en omfattande studie genom att skapa ett otal förberedande skisser. Genom att överge den traditionella tekniken framställde konstnären en scen a secco på refektoriets vägg. Man har hittat spår av guld- och silver blad, inklusive värdefulla detaljer som tydligt visar konstnärens vilja att skapa ytterst verklighetstrogna personligheter. Den använda tekniken och den omgivande miljön har bidragit till freskens förfall, och den har renoverats vid ett flertal tillfällen.

Förutom övervakningen av luftkvaliteten i refektoriet och av väggens yttre, har det gjorts nya diagnostiska undersökningar för att ta reda på aktuella tillståndet för målningens yta. En av nyheterna är även den undersökning med hjälp av spektralanalys som gör det möjligt att upptäcka spår som inte syns på målningen och som kommer att integreras i dem som redan pågår. Här man skrivit ett kontrakt för informationsinhämtningen med Milanos polytekniska universitet.

Restaurering och konservering

Fresken Korsfästelsen målad av Donato Montofarno i Santa Maria delle Grazies refektorium har oftast hamnat i skuggan av Leonardos berömda verk. Den senaste avdamningen av väggen som genomfördes i november och december, när man tvingades hålla stängt på grund av pandemin, visade att en restaurering var nödvändig. Den stora målningen, 9 meter hög och 5 meter bred, kommer snart att bli föremål för en renovering under bar himmel. Allmänheten kommer att kunna betrakta det pågående arbetet på rörliga byggnadsställningar som gör det möjligt att genomföra arbetet utan att störa beskådandet av konstverket.

Tavlan, som är ett typiskt exempel på det lombardiska måleriet, var ursprungligen rikt dekorerad med fina metallarbeten i silver och guld. Undersökningen av bilderna med hjälp av spektralanalys och ultraviolett ljus gav också tydliga bevis på den ytterst glittrande aspekten av målningens yta.

För övrigt kommer Santa Maria delle Grazies refektorium, som 1980 fördes upp på Unescos världsarvslista, från och med hösten 2021, att förses med en ny belysning. Ljuset kommer att bli ledmotivet i den måleriska berättelsen. Det kommer också ha en bidra till bevarandet av verket och kommer samtidigt att förbättra besökarens upplevelse.

Miljömässig och social omarbetning

Ledaren för Lombardiets museer, Emanuela Daffra, understryker samtidigt att ”under det här året kommer Sista måltiden att bli ännu grönare. I samarbete med Milanos polytekniska universitet, kommer systemet att ersättas med ett värmekraftverk och energiproduktion med hjälp av en värmepump, vilket kommer att göra det möjligt att minska utsläppen och optimera energiproduktionen”.

En särskild uppmärksamhet kommer samtidigt i år att ägnas åt sociala frågor. Under 2021 slutför museet en överenskommelse med Operafängelset i Milano [Italiens största, övers. anm.] i syfte att underlätta fångarnas återanpassning och erbjuda dem, och även deras familjer, ett tillfälle att närma sig kulturen.

En annan nyhet är ”Cenacolo Live”, ett initiativ som syftar till att göra museet tillgängligt samtidigt som det är stängt, och för dem som bor utanför Lombardiet. ”Vi ser det som ett förslag till förberedelse för det verkliga mötet med detta fantastiska rum”, förklarar Emanuela Daffra.

Vatican News 2021-02-09

Detta är en nyhetstext hämtad från Vatican News franska avdelning.