Risk för pandemisk katastrof i grekiska flyktingläger

Katolska hjälporganisationer har begärt att syriska flyktingar evakueras från flyktingläger i Grekland för att förhindra en katastrof i coronapandemin.

Caritas Europa, Jesuit Refugee Service och hundratals andra organisationer menar att minst 42 tusen människor är instängda i överfulla läger. Organisationerna kräver att omedelbara åtgärder vidtas för att garantera hälsa och säkerhet för de asylsökande, lokalbefolkningen och hjälparbetarna på de grekiska öarna. Kravet riktades till de styrande i EU och den grekiske premiärministern.

Flyktingarna finns i läger på grekiska öar nära den turkiska kusten. De lever under svåra förhållanden med begränsad tillgång till vatten, toaletter, el, medicinsk vård och utbildning. Det är omöjligt för dem att i sin nuvarande situation följa rekommendationer om att regelbundet tvätta händer och att hålla fysiskt avstånd till andra. De har blivit strandsatta i dessa läger, eftersom den grekiska regeringen har nekat dem tillåtelse att komma till fastlandet.

Kardinal Jean-Claude Hollerich, ordförande för Kommissionen för Europeiska gemenskapernas biskopskonferenser, menar att många EU-länder bryter mot kristna värderingar. Länderna blockerar sina gränser och fattar beslut för att enbart gagna den egna befolkningen och inte andra. Han anser man måste visa att det finns en kristen europeisk identitet genom att hantera denna situation solidariskt.

Red. 2020-03-27

Nyheten från The Tablet återfinns i sin helhet här