Påven Franciskus riskabla besök i Irak

Påven Franciskus gör under tiden den 5 till 8 mars en resa i Irak. Det är en historisk resa på så sätt att det är första gången en påve besöker Irak. Det officiella programmet omfattar besök i Bagdad, Najaf, Erbil, Mosul, Karakosh och slätten kring Ur, hemort för den bibliska stamfadern Abraham. Under sitt besök kommer Franciskus bland att sammanträffa med president Barham Salin och den shiitiske ledaren storayatollah Ali al-Sistani. I Bagdad och Erbil kommer påven att fira gudstjänst tillsammans med lokala katoliker, bland annat för första gången en mässa enligt den kaldeiska riten.

I Irak vill Franciskus uppmuntra de trängda kristna i Mellanöstern och bringa ett budskap om syskonskap till detta land med shiitisk islam. Besöket i Irak är påvens första utlandsresa sedan coronapandemin bröt ut. Det är inte bara med tanke på den känsliga religiösa och politiska situationen i detta land i kris som resan innebär extraordinära utmaningar. Säkerhetsfrågor och coronapandemin gör besöket riskabelt och svårt.

Franciskus reser på inbjudan av den irakiska regeringen och lokalkyrkan, som framför allt representeras av patriark Louis Raphaël I Sako. Hans kaldeisk-katolska kyrka räknar enligt olika uppskattningar upp emot 500 000 troende, av vilka dock åtskilliga bor utomlands. Dessutom finns i Irak syrisk-katolska, armenisk-katolska och romersk-katolska kristna, och även andra kyrkor, huvudsakligen orientaliskt ortodoxa kyrkor.

Kathpress 2021-03-04

Detta är en nyhetstext.