Påven Franciskus i Mosul

Under sin resa i Irak lyfte påven Franciskus fram minnet av krigens offer. Detta skedde vid en symbolfylld ceremoni på lördagen i staden Mosul vid Tigris. På denna ort utropade terrororganisationen Islamiska staten (IS) i juni ett eget kalifat. Först tre år senare befriades staden, och under striderna skadades den svårt.

På torget Hosh al-Bieaa, där många kristna kyrkor förstördes, vittnade flera personer om förföljelser och fördrivningar under IS:s herravälde. Påven visade stor bestörtning över de ”gruvliga upplevelserna”. ”Fruktansvärd förstörelse” uppkom. Såväl muslimer som kristna och yazidier fanns bland offren. ”I dag upprepar vi trots detta vår övertygelse att syskonskap är starkare än brodermord”, sade Franciskus.

Därefter bad den 84-årige påven en för detta tillfälle specialskriven bön. Men inga anklagande ord hördes mot enskilda grupper av förövare. Istället betonade han flera gånger att det inte är tillåtet med våld och hat i religionens namn. ”Om Gud är livets Gud – och det är han – då är det inte tillåtet för oss att döda bröder och systrar i Hans namn.” Påven bad ”för oss alla, att vi ska se utöver religiösa bekännelser och kunna leva i fred och harmoni”.

I dag finns 70 kristna familjer på platsen

Mosuls kaldeisk-katolska ärkebiskop Najeeb Moussa Michael tackade Franciskus för hans besök. ”Ni är en fredens pilgrim och en röst som väcker samveten”, sade han till påven. Landet behöver ”en profetisk röst för att hjälpa detta lidande folk”. ”Tillsammans vill man riva ned murar mellan religionerna”, för att bana väg för fred och nästankärlek”, betonade ärkebiskopen av Mosul. ”Tillsammans säger vi nej till fundamentalism, sekterism och korruption.” Tack vare många – även yngre – människor av god vilja, börjar idag på nytt ”den goda säden att gro på Nineveslätten, så att fattigdom och orättvisor kan bekämpas”.

I bönen deltog vid sidan av påven även den syrisk-katolska patriarken Ignatius Youssef III Younan samt kyrkoherden i den lokala Bebådelsekyrkan, Emmanuel Adel Kallo. Kallo tackade Franciskus för det ”historiska” besöket i Mosul. Kyrkoherden berättade hur han själv lämnade staden i juni 2014 tillsammans med 500 kristna familjer. ”De flesta begav sig utomlands, och de övriga är rädda för att återvända.” Efter de år då terrorn härskade i Mosul bor nu här bara 70 kristna familjer. ”Men jag bor i en stad där det finns 2 miljoner muslimer, som kallar mig ’fader Raid’: tillsammans med dem lever jag här och utövar min mission.”

Vid slutet av ceremoni avtäcktes på kyrktorget ett minnesmärke som skall erinra om påvebesöket. Franciskus lät en fredsduva flyga mot himlen, innan han fortsatte till den av kristendom präglade staden Karakosh.

Tidig på söndagsmorgonen möttes påven av president Nechviran Idris Barsani och regeringschefen Masrour Barzani i regionhuvudstaden Erbil.  Efter att en kort stund ha talat med dem i flygplatsen VIP-lounge fortsatte han med helikopter till Mosul.

På eftermiddagen kommer Franciskus att fira mässa på stadion i Erbil, och närmare 10 000 troende förväntas närvara. Gudstjänsten utgör höjdpunkten under hans fyra dagar långa Irakbesök.

Kathpress 2021-03-07

Detta är en nyhetstext.