Ludvig Beckman diskuterar folksuveränitet i SvD

Stormningen av Kapitolium ska förstås fördömas, men den blottar ändå några av demokratins inneboende motsättningar. Det menar Ludvig Beckman, professor vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholm universitet, som i dag skrivit en mycket läsvärd understreckare i Svenska Dagbladet med anledning av att Joe Biden svärs in som president i USA i dag. Beckman skriver om dessa interna motsättningar hos demokratin:

”Är en demokrati detsamma som sina procedurer och institutioner – allmänna val och folkvalda församlingar – eller utgår makten ytterst från folket som därmed också har rätten att ingripa och omkullkasta det egna styrelseskicket?”

Med andra ord: vilket är det ’folk’ som de demokratiska institutionerna ska tjäna, och när har detta ’folk’ rätt att göra uppror mot dessa institutioner för att de mist sin legitimitet? Vilka har, vidare, legitmitet att företräda ’folket’ i ett sådant uppror? I en central passage skriver Beckman:

”Folksuveränitetens fråga är inte om folket verkligen skapat sina egna politiska institutioner. Folksuveränitetens fråga är vad som gör den offentliga makten moraliskt försvarbar. Svaret är att offentlig makt är moraliskt försvarbar endast om den syftar till det gemensamma bästa, det vill säga, att politikens högsta princip är att värna alla invånares välstånd och välmåga.”

Här behandlas många intressanta frågeställningar och görs många belysande poänger i en verkligt dagsaktuell fråga.

Erik Åkerlund 2021-01-20

Artikeln med titeln ”Folksuveräniteten är ännu en olöst fråga” kan man läsa via länken här