Kvinnors roll i Vatikanen stärks

Katolska kyrkan är på god väg när det gäller att öka antalet kvinnor på beslutande poster, anser en ledande Vatikandiplomat. Det behövs bara tid och tålamod. Å ena sidan måste man undvika den hittillsvarande klerikalismen, ”å andra sidan får man inte förfalla till en dålig kopia i form av kvinnlig klerikalism”, säger Francesca Di Giovanni som har intervjuats av Vatikantidskriften Donne, Chiesa, Mondo [Kvinnor, Kyrkan, Världen]. Intervjun har publicerats i tidskriftens marsnummer. Den 67-åriga Di Giovanni är undersekreterare i Sektionen för internationella relationer i kurian och i denna egenskap ansvarig för Heliga stolens multilaterala relationer.

Det finns sedan en tid redan kvinnor som förhandlar i Heliga stolens namn eller som blir rådfrågade på grund av speciella kompetenser säger Di Giovanni. På frågan om kvinnor är speciellt skickliga när det gäller multilateralitet, sade hon: ”Utan att generalisera” kan en kvinna ha förmågan att ”finna de gemensamma utgångspunkter som gör man kan skapa och bevara relationer, upptäcka vägar till dialog eller för den delen inse när man måste ingripa, för att med kreativitet eller en viss envishet söka enighet.”

Själv har hon nästan alltid funnit lyssnande öron i en omgivning som domineras av präster, sade Di Giovanni. Men på andra ställen än i Vatikanen kan det säkert vara annorlunda. Enligt hennes uppfattning finns det flera faktorer som avgör benägenheten hos de överordnade i Vatikanen att lyssna på kvinnor. Den utbildning som kollegerna har fått är alltid viktig, särskilt om de är präster.

Di Giovanni, som är bördig från Sicilien, är sedan 1993 i Vatikanens statssekretariats tjänst. Viktiga frågor bland uppgifterna i den multilaterala avdelningen är migration och flyktingar, humanitär folkrätt, internationell privaträtt, kvinnofrågor och frågor om immaterialrätt. Hennes verksamhetsområde hör till Sektionen för internationella relationer, som leds av ärkebiskop Paul Richard Gallagher, i egenskap av sekreterare. Den övergripande ledningen för Statssekretariatet har kardinal Pietro Parolin.

Kathpress 2021-03-09

Detta är en nyhetstext.