Kartor till skapelsens och världens hjälp

Katolska kyrkan har 1,2 miljarder troende. Om kyrkan vore ett land, skulle det vara den tredje största nationen efter Kina och Indien. Kyrkan är också med största sannolikhet, inte som juridisk organisation, men som lösare och hårdare sammansatt gemenskap av församlingar, stift, stiftelser, institutioner, kongregationer, kommuniteter, ordnar och så vidare, världens största ickestatliga markägare.

Men ingen har någon dokumenterad kunskap om vilken mark kyrkan egentligen omfattar. Ibland inte ens den lokala entitet som står som ägare. Faktum tycks vara att det inte ens fanns någon karta över kyrkliga jurisdiktioner världen över förrän alldeles nyligen. År 2019 rapporterade Cindy Wooden på Catholic News Service lanseringen av Catholic GeoHub, där just en sådan karta finns, liksom en rad andra kartor där det går att se allt från andel katoliker i befolkningen till biskopars födelsedagar. Vad Vatikanen inte kunde göra, gjordes i stället av en trettioårig GIS-nörd i Connecticut (GIS står för Geografiska InformationsSystem och är en teknik för att göra kartor i flera lager och därmed åskådliggöra stora mängder data på ett spårbart och lättbegripligt sätt). Nyligen uppmärksammades arbetet i tidskriften The New Yorker, som publicerat en lång intervju med organisationen GoodLands grundare Molly Burhans.

I någon mening börjar berättelsen om Burhans med en femårig balettflicka, eller samma flicka som i sexårsåldern själv lärde sig använda grafikprogrammen i familjens Macintosh dator. Familjen var till namnet katoliker, men det var först i samband med sex månaders resa genom Guatemala som Burhans på allvar började reflektera över sin tro, en tro som växte under hennes vidareutbildning. Under en reträtt hos en kvinnlig kommunitet i Pennsylvania växte också en insikt om hur hon skulle kunna ställa sina gåvor till förfogande. Systrarna gjorde i princip ingenting med marken de förvaltade, förutom att klippa de stora gräsmattorna. ”Där fanns stora arealer skog, men, på den tiden, ingen plan för skogen, ingen plan för att hantera erosionen, ingen plan för invasiva arter”, berättar Burhans för The New Yorker. ”Och jag tänkte, wow, det här kan göras bättre. De skulle kunna ägna sig åt hållbar skogsförvaltning och tjäna pengar på det, eller bygga odlingar och faktiskt ge människor mat.”

Med tiden har hon alltmer insett att många kyrkliga landägare inte ens har excelblad med sina ägor noterade, vilket i praktiken innebär att det inte ens med säkerhet märks när exempelvis myndigheter helt enkelt stjäl marken, och definitivt innebär att marken inte används optimalt. Med bättre kunskaper om sina ägor skulle kyrkan lokalt och globalt kunna göra enorma insatser för lokala ekosystem såväl som för det globala klimatet, och samtidigt kunna försörja såväl församlingar som sociala insatser.

Burhans vidareutbildade sig inom ekologisk landskapsarkitektur, och utmärkte sig redan under utbildningen för en närmast intuitiv hantering av kartor och data, som hon själv jämför med koreografi. Med de växande kunskaperna växte också tanken att använda kunskaperna inte bara för lokala församlingar och kommuniteter, utan för hela kyrkan. Burhans blev presenterad för namnkunniga katolska välgörare, och hennes idéer blev allt mer konkreta. Genombrottet kom när hon fick träffa paret Dangermond, ägare och grundare av ett av världens ledande GIS-företag, och dessa bestämde sig för att sponsra henne med såväl mjukvara som support. Ur detta växte organisationen GoodLands, ett projekt vars huvudsyfte är att hjälpa katolska kyrkan att ställa sin mark i världens tjänst, för såväl miljö och klimat som exempelvis migration. Projektet säljer bland annat tjänster till katolskt skolväsende, genom att genom geografiska och socioekonomiska data visa hur en skolstängning slår mot utsatta elever, eller var en ny skola skulle vara till stor hjälp för familjer som har ont om alternativ. Burhans har också visat hur hennes kartor kan användas för att kartlägga var det finns problem med sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer, men också för att visa att det hjälper att implementera åtgärder för att skydda minderåriga, och var punktinsatser skulle kunna göras för att påverka antalet övergrepp än mer drastiskt. Att digital informationshantering är så pass underutvecklat i kyrkan, såväl lokalt på många håll som i Vatikanen, har konkreta konsekvenser, och Burhans uppskattar att kyrkan med bättre datahantering skulle kunna spara mycket pengar och samtidigt bygga en bättre värld.

Molly Burhans fick möjlighet att presentera sitt projekt för påven 2018, varpå han föreslog att hon själv skulle förestå en enhet för kartografi i Vatikanen. Förutom ett mindre arvode för henne själv, hade projektet dock ingen budget, varför hon, smickrad, avvisade frågan. I stället har hon själv utarbetat ett väl underbyggt förslag för hur en sådan enhet skulle kunna vara organiserad och vad den skulle göra, men då också med en konkret kostnadsanalys. Medan hon gjorde det slog pandemin till, och hon var själv sjuk i covid-19 i tre månader.

Om påven så småningom ger henne klartecken, kommer hon att släppa allt och flytta till Rom, säger Molly Burhans till New Yorker. Innan dess arbetar GoodLands på där de är, och hjälper kyrkan efter förmåga.

Magdalena Dahlborg 2021-02-10

New Yorker: How a young activist is helping pope Francis battle climate change

CruxNow: There’s a map for that

GoodLands webbsida