Hur skriver man en recension för Signum?

Namn på recensent
Skriv ditt namn högst upp i recensionsmanus.

Uppgifter om boken
Ange uppgifter om boken enligt följande exempel:
Patrik Hadenius: Paus. Konsten att göra något annat. Natur & Kultur 2019, 287 s.

Skrivregler
Följ Signums skrivregler som finns på hemsidan.

Omfång
Vi ser gärna recensioner på ca 4 500 tecken inklusive blanksteg, men maximalt omfång är 7 000 tecken inklusive blanksteg.

Frågor
Några av följande frågor kan du som recensent försöka besvara i recensionen: Varför ska jag läsa denna bok? Varför är denna bok relevant? Vad vill författaren säga? Vilket budskap vill han eller hon framföra?

Disposition
I inledningen kan gärna en kort presentation av författaren till den recenserade boken ges. Något om bokens sammanhang bör också nämnas. Hur förhåller sig boken till annan litteratur i ämnet? Hur förhåller sig boken till författarens övriga författarskap?

I huvuddelen av recensionen redogörs sedan för bokens innehåll. Vad handlar boken om? Sträva efter en levande och på samma gång saklig framställning.

I avslutningen kan recensenten fälla ett omdöme om bokens förtjänster och eventuella brister. Kan boken rekommenderas och i så fall varför?

Proportioner mellan redogörelse och omdöme
Proportionerna rekommenderas vara sådana att omkring 80 procent av recensionen redogör för bokens innehåll, medan cirka 20 procent – i regel mot slutet – ägnas åt recensentens egna kommentarer. Tänk på att det ofta är lättare att peka på svagheter än att förklara varför en bok är bra.

Olika röster
Precis som i andra tidskriftsartiklar är det viktigt att läsaren tydligt kan skilja mellan olika röster. I en recension måste man kunna skilja på recensentens egna synpunkter, bokens författare samt personer som bokens författare själv behandlar i sin text.

Tas inte med
I våra recensioner har vi varken fotnoter, sidhänvisningar eller mellanrubriker.