Frist till 16 februari för Enzo Bianchis flytt från Bose

Vatikanen vill uppnå en lösning på konflikten med klostergrundaren Enzo Bianchi. 77-åringen skall lämna kommunitetens bas Bose i norra Italien, och tillsammans med några ur den närmaste kretsen flytta till Cellole i Toscana, där det finns en gemenskap som bildats i anslutning till Bose. De skall fortsättningsvis inte ha någon kontakt med kommuniteten i Bose. Den påvliga delegaten Amedeo Cencini har beslutat att flytten måste genomföras senast den 16 februari, vilket klostret Bose meddelade på tisdagen.

De medlemmar av kommuniteten som nu bor i Cellole måste flytta till Bose eller till ett av de tre andra hus som finns kvar. Gemenskapen menar att det är ett smärtsamt steg att överge Cellole.

Bicanchi, som är en av Italiens mest kända andliga författare, fick i maj direktiv från Vatikanen att han måste avlägsna sig från Bose. Detta beslut föregicks av att det hade uppstått interna spänningar i samband med att ledningen övertogs av Luciano Manicardi, som år 2017 hade valts till prior. Vatikanen föranstaltade i december 2019 om en undersökning och bestämde att Bianchi skulle flytta tillsammans med tre medarbetare i gemenskapen. Bianchi vägrade med argumentet att han inte kunna finna någon lämplig uppehållsort.

Bianchi grundade år 1965 den ekumeniska gemenskapen Bose. Detta centrum bland kullarna öster om Ivrea i regionen Piemonte betraktas som en nystart för klosterliv i den katolska kyrkan.

Kathpress 2021-02-11

Detta är en nyhetstext.