Digitalt seminarium ”befriande diakoni”

Har du undrat över hur församlingar kan arbeta mer inkluderande, hur det är att leva med hörselnedsättning eller hur världen framträder för någon som inte kan använda synen? Den 23 april finns möjlighet att lära sig mer.

Sveriges kristna råds arbetsgrupp för kyrka och funktionshinder inbjuder till ett digitalt seminarium som riktar sig till det redan aktiva nätverket för kyrka-funktionshinder och till alla som funderar över hur församlingen kan fungera bättre för människor med olika typer av funktionsnedsättningar.

Medverkande är bland annat Thomas Nordlöf (psykolog, S:ta Eugenia församling i Stockholm) och Mats J Hansson (docent, Ersta Sköndal Bräcke högskola), tillsammans med fler representanter för arbetsgruppen.

Seminariet genomförs den 23 april klockan 10 till 15 genom programmet Zoom, och anmälan görs senast den 12 april enligt instruktion på Sveriges kristna råds informationssida om seminariet. Där finns även program för dagen.

Stockholms katolska stift har tillsammans med Equmeniakyrkan förbundit sig att höja kunskapen om olika typer av funktionsnedsättningar och åtagit sig att aktivt arbeta inkluderande, se det gemensamma uttalandet Bjud in till gemenskap. Sveriges kristna råd stöttar de kristna gemenskapernas arbete bland annat med en arbetsgrupp för opinionsbildning, gemensamma evenemang, kunskapsutbyte och nätverkande. Representant för Stockholms katolska stift i arbetsgruppen är Thomas Nordlöf.

Magdalena Dahlborg 2021-03-03