Credo 1920–1975

Credo, katolsk tidskrift utgavs från år 1920 till 1975 och är föregångaren till Signum.

Alla nummer av Credo finns samlade i ett digitalt bibliotek här på signum.se. Varje nummer är tillgängligt som pdf och presenteras med sökbara innehållsregister under respektive årgång.

1920 1930 1940 1950 1960 1970
1921 1931 1941 1951 1961 1971
1922 1932 1942 1952 1962 1972
1923 1933 1943 1953 1963 1973
1924 1934 1944 1954 1964 1974
1925 1935 1945 1955 1965 1975
1926 1936 1946 1956 1966
1927 1937 1947 1957 1967
1928 1938 1948 1958 1968
1929 1939 1949 1959 1969
Credoregister årgång 1–50

Namnregister över skribenter i Credo från 1920 till 1969.