Opinion & iakttagelser

Katolska knutar

av DAG HEINRICHOWSKI Tonen i debatten blir allt råare. Inte bara hos politiker à la Trump, det tyska politiska partiet AfD och Co utan också inom kyrkan. Polariseringen tilltar. Indelningen i ”vi” och ”dom” under de senaste veckorna ger mig ständigt…

Tro på lång sikt

av SYSTER INGRID OSB Tidningen Dagen rapporterade nyligen om en undersökning gjord sommaren 2020 av amerikanska Pew Research Center. Tusen svenskar har fått svara på frågan hur deras religiösa tro påverkats av pandemin. Nittiofyra procent anger att pandemin inte alls påverkat deras…

Mässfirande under en pandemi

av JAKOB LÖNDAHL och ANDERS PILTZ Vi bör vara försiktiga med att åberopa religionsfrihetsargumentet när det gäller att utkräva olika typer av rättigheter, såsom mässfirande i större grupper under en pandemi. Det finns tillfällen när vi av religiösa skäl ovillkorligen måste…

En dansk biktstol

av OLLE BRANDT Den 15 december 1920, för jämnt hundra år sedan, skänkte den lutherske kungen av Danmark Christian X en biktstol till den romerska kyrkan Santa Maria in Traspontina nära Petersplatsen. Till vänster om ingången till kyrkans sakristia, i vänstra…