All posts by UJ

En enda katolsk präst kvar i Afghanistan

I Afghanistan finns nu, så vitt bekant, bara en enda katolsk präst kvar. Det rör sig om en italiensk präst som uppehåller sig i den byggnad i Kabul där Italien hittills haft sin ambassad. Ambassadbyggnaden har intagits av talibanerna. Prästens…

Snart nya regler för gudstjänster under pandemin

Frågan om vilka regler som bör gälla för firandet av gudstjänster under coronapandemin diskuteras livligt inom trossamfunden runt om i landet. Och det finns olika uppfattningar om vad det innebär att fira gudstjänster på ett ansvarsfullt och pandemisäkert sätt. För…

Äldsta bilden av Thomas av Aquino

I dag, den 28 januari, infaller den liturgiska firningsdagen för dominikanmunken och kyrkoläraren Thomas av Aquino (1225–1274), en av de teologer och filosofer som har haft allra störst betydelse för katolskt tänkande, alltifrån sin egen tid ända fram till i…

Påven om partnerskap för homosexuella par

I onsdags, den 21 oktober, presenterades i Rom en ny dokumentärfilm om påven Franciskus. En scen i filmen har väckt stor uppmärksamhet både i massmedier och på sociala medier, nämligen ett ställe i filmen där påven förespråkar registrerat civilt partnerskap,…

Kardinal Becciu avgår plötsligt och oväntat

Efter en ovädersdag klarnade himlen över Rom. Sedan slog i torsdags kväll, den 24 september, oväntat en bildlig blixt ned. Den träffade Giovanni Angelo Becciu, prefekt för Kongregationen för helgonförklaringsprocesser. Vatikanens presstjänst meddelade att påven Franciskus hade löst honom från…

Påven skriver encyklika om pandemin

Påve Franciskus kommer i oktober att underteckna en encyklika, vars innehåll lär vara coronakrisen och en global nyorientering efter pandemin. Det nya lärodokumentet skall undertecknas av påven den 3 oktober i ett kloster i Assisi. Detta meddelade på lördagen Enzo…