All posts by PL

Margaret Karram ny ordförande för Focolare

Margaret Karram, med rötter i Heliga landet, valdes söndagen den 31 januari till ordförande för Focolare, en kyrklig rörelse som grundades 1943 av Chiara Lubich och som i dag har mer än 2 miljoner medlemmar. Med mer än två tredjedelar…

Tillåt ansvarsfullt gudstjänstfirande !

av ULF JONSSON – Ingen motsättning mellan religionsutövning och ansvarstagande. När coronaviruset på allvar drabbade Sverige för snart ett år sedan kunde knappast någon föreställa sig att förloppet skulle bli så långvarigt och konsekvenserna så genomgripande. Och fortfarande efter ett år…

Om likgiltighet

av ANDERS HALLENGREN I uppmärksammade brottmål på senare år har åklagaren inte sällan använt termen likgiltighetsuppsåt. Ordet har väckt diskussion och stämmer till eftertanke. Vad betyder det? ”Uppsåt” (= avsikt, syfte, plan, föresats) syftar på avsikten med ens handling –…

Omsorgens grammatik

– Påven Franciskus fredsbudskap för 2021. År 2020 har präglats av den stora hälsokrisen kring covid-19, konstaterar påven Franciskus i sitt budskap inför den 54:e världsdagen för fred, som firades på nyårsdagen 2021. Han hyllar all inblandad sjukvårdspersonal för deras insatser…

Liturgins kroppsspråk

av ULRIKA ERLANDSSON Anders Piltz: Kort introduktion till liturgins tecken. Veritas Förlag 2020, 147 s. Ett skämt som jag inte alls tycker om påtalar att det är lättare att förhandla med en terrorist än med en liturgisk expert. Ändå fångar…

Biskopar stöder att USA återansluts till Parisavtalet

De katolska biskoparna i USA har med tillfredsställelse välkomnat beslutet att USA återansluts till Parisavtalet. Det kommer att göra det möjligt för USA att nå målet att sänka koldioxidutsläppen till 2050, förklarade ordförandena för den amerikanska biskopskonferensens utskott i dessa…